Технолгия на изработка на иконите:

Иконите изработвам по класическа технология – дъска (липа, дъб, чам… ) платно, грунд, темпера, шалк метал или варак (22 к. или 23 к.)

Грунда приготвям от туткал, креда и жълтък. От получената смес нансям няколко слоя върху дъската, след което изглаждам с фина шкурка.

Първо върху иконата се полага златото. За свободно злато се полага полимент от глина и туткал или глина и белтък. За трансферно злато се използва 3, 8 или 12 часов миксион.

За рисуването на иконата използвам сухи пигменти, които смесвам с яйчена емулсия.

В зависимост от материалите, иконата се запчетва с фирнис, лак или масло.

Иконите са копия на български, византийски и руски иконописни школи.