Румен Николов Москов е роден през 1975 г. в гр. Стара Загора , в семейство на художници от различни поколения.От дете обича да рисува. Завършва средното си образование в родния си град. Посещава подготвителен курс по изобразително изкуство при големия старозагорски художник Янаки Кавръков.Завършва НХА „ Н. Павлович“ София през 2001 г., специалност „Керамика“ при проф. Ивана Енева. От ученик започва да рисува икони. С  течение на времето иконописта се оказава трайният му интерес. А Румен става все по-добър по професинализъм и личен почерк, който не противоречи на оригинала,произведенията му , макар и копия на средновековни образци, биват разпознавани.

Страстта на Румен Москов към старбългарското изкуство го подтиква да изучи технологията на зографите, описана в ерминиите. Той работи върху добре изсъхнали дъски, грундирани с изпитан от времето грунд от туткал, креда и жълтък. Използва полимент, 23 к. злато, темпера. За фиксиране на иконите използава технологията на старите майстори. Румен Москов има опит в църковната стенопис. Участвал е в зографията на параклис „Св. Димитър  Солунски“ гр. Стара Загора, на сцената с „Благовещение“ и останалте икони на храма. Поради професионалната си отдаденост на стара иконопис с автентична технология, Румен и неговата работа бяха обект на телевизионен интерес на екипа на БТВ в предаването Преди обед

Неговите икони радват очите на много български и чуждестранни почитатели и вярващи. Румен е дарител на икони. Майсторството на изобразяване, технологично специфично оформяне на обеми, сенки, линии, както и трайността във времето на материали и пигментите, използвани в иконите, предполагат съзерцание и обожание у зрителите.
В студентските си години, Румен Москов и колегата му Ясен Тодоров, правят изложба в катедралата „Св. Богородица“ , в Лион, където предизвикват интерес и признание за православното българско изкуство.

Създаването на една икона изисква не само художествено умение, но и много търпение, старание и усърдие, както и много висок професионализъм.

Румен Москов е доказал със своите творби, че притежава всички качества на голям професионлист. Неговото творчество е доказателство за това.

Автор: Мирела Николова Москова- изкуствовед